Tacksamhet

Jag är människa

Jag är människa och arternas träd är min enda omutligt ärliga stamtavla, och livet är min enda verkliga seger, när jag förstår vad vi alla levande bara kan vara tillsammans.

På stenåldern levde människor på naturens överskott. I dag lever människor och äter av det kapital som snart inte finns något gott kvar att ta av. När naturen inte kan föröka och förränta sina liv mer.

Dvs livet lånar energi från solen och omvandlar den till energi så att växt och djurliv kan förränta sig själva. Genom att föröka världssjälen som är en och samma andliga varelse.

Och så länge var allt gott och väl i den naturliga ”naturens världsekonomi” som vi människor kopierade och gjorde till vårt eget fel och självbedrägeri.

Vi människor lever inte i enlighet med jordens ärliga natur. Vi lever i en svart ekonomi som gör allt för att lura och bedra sina egna liv och låtsas att framtiden blir ännu mer fin bara vi får råd att flytta från jorden och befolka andra planeter.

För människor lyder bara det goda ljuset tror de, det goda ljuset är den ende härskaren och Guden som förstör för hela jordens varelse.

Det ljus som är verkligt och gott lurar ingen levande varelse att tro på att människors virtuella världsekonomi är det enda verkliga ekonomi som styr jordens liv.

Och när den ljusa enväldiga världshärskaren väl gått med på, att livet på jorden ännu inte är något vi människor omutligt ärligt vågar förstå?

Då kan det vända och vi kan återgå till den stora ljusa verkliga guden som alla växter och djuren är, även vi människor som också är djur förstår sedan var alla gränser går i hela universums värld.

Naturens verkliga statsskick är en välbalanserad rättvis anarki där alla levande får vad de behöver men ingenting mer.

Men utropa en falska enväldig Gud och så småningom finns där ingenting mer än solen obarmhärtiga ljus kvar att uppleva på jorden.

Naturens är livets enda verkliga världsekonomi.

Allt annat är Demonregisörernas så kallade ljusens enväldiga självbedrägeri!

Men snart kan det verkliga ljusets multipla sinne i framtiden ta över, och lära alla konungar och deras falska profeter (politiker, religiösa ledare och falska profeter) och alla gamla religioner vad världen egentligen behöver.

Verklig kunskap om var vi människor egentligen är men ännu inte förstår!

Behandla jorden som ett kooperativt företag så kommer jorden att klara sig även om vi människor överlevde och får vara med i framtiden

Andlighet är så otroligt mycket större än modern vetenskap och modern andlighet vet ännu. Och vad många människor inte förstår är att naturen är kapitalistisk, men när människor har problem med sina belöningssystem och massor med inlärda karaktärsfel så får den ende falska ljusa Guden härska till jorden går under. Det är naturlag på det.

Och den grå jätten lever och ler i alla sina världsliga levande paralleller och multipla universums parallella tankar om denna världsliga parallell där även vi människor lever oå jorden och lär oss som elever att vara med och hålla ordning på oss själv. Annars får vi nog svårt att vara med sen av naturliga orsaker när vi övertrasserade hela världen naturliga miljökonto.

Behandla livet och naturen som ett företag så kommer vi alla att gå med vinst lite lagom som det blir och då slipper några få ledsna stackare bli så förfärligt fina och rika på oss fattiga naturligt andliga människor.

Och inte ens jag fick vara lagom när man frågar en människa som ännu ej lärt sig att ”tänka sig själv” och tänka om till vad världen aldrig klarade av att förstå något gott om för mig själv eller?

”Tänk er själv” och tillsammans vet vi allt!
Och andarnas Gudar var goda och det multipla sinnet med tanken på eviga minnet vann allt.

Tolvsteget?

Börsmäklaren Bill och Dr Bob grundade AA, som är ett andligt program för tillfrisknande, och där behandlar vi oss själv som om vi vore en affär, när vi gör en omutligt ärlig inventering av våra liv med alla dess tillgångar, vad har vi på lagret och vad är det värt?

Vad är våra inkomster och vilka utgifter glömde vi betala fredligt för. Tolvsteget är ett naturligt program helt i universums all tid av sant. Det finns mycket att inspireras av naturligt andligt här. AAs Tolvstegsprogramm fungerar helt naturligt och totalbalanserande naturligt anarkistiskt vid alla typer av självbedrägerier på grund av obalanser i våra belöningssystem och korrumperade sociala instinkter. När vi vet vad våra karaktärsfel består av, lämnar vi över till en högre makt som vi själva uppfattar Gud.

Hur kan man vinna allt?

Jag vann väl allt men det vet jag väl bara själv så länge ingen annan människa lika enkelt tänkte efter ordentligt själv. Resten av naturen vi också är förstod det redan och tog det bara för givet att alla liven redan vet det.

Människor skapar sina civilisationer, ideologier religoner, världsekonomier och de suveräna staternas olika stadskick.

Men vad säger det om alla tider naturen ändå vet mer om än bara oss när vi fattade det för sent sen?

Naturen var är och blir vår enda civilisation, ideologi, religion, världsekonomi och den enda suveräna stadskick vår anarkistiska välbalanserade värld förmår att bli.

Det är himlens strategi om alla versioner av jordens liv som blir kvar när människor får klart för sig att ingen vinner allt om inte alla vinner ungefär lika så som naturen bara vet att den var är och blev.

När vi övertrasserat världens enda verkliga världsekonomi!

Som naturen bara var
Som naturen bara är
Som naturen bara blir

Allt levandes enda värld full av liv om den tålde oss människor sen?

Då blir vi plötsligt skyldig oss själva att ersätta hela vår värld och alla våra jordiska liv för alla fultrix vi trodde vi kunde komma undan med i människornas värld, på det stora luftslottet vi ännu kallar vår enda himmel.

Som vi behandlar vår egen exaktare natur blir vi av naturen behandlade av oss själva tillbaks

Karma kallades även det, som är den enda ekonomiska naturlag som gäller i den stora bokföringen.

17 Januari 2020 Claes Widerberg

Claes Widerberg Andligt Medium – Shaman – Ring direkt eller boka tid, vardagar – 0735 33 83 17 – 09.00 – 19.00

%d bloggare gillar detta: