Spåren efter de vi var.

Finns det verkligen usla människor?

Min följeslagare eller den så kallade fylgian och jag tog en promenad och undersökte livet tillsammans. Vi gjorde ett kort reportage om livet vi alla är lika värda att leva på jorden.

Och svaret är nej, ingen usel människa mötte vi på vandringen i dag. Vi besökte en gammal boplats. Naturen talar om för oss alla vem vi är. Ytterst har vi bara en enda gud att hålla sambanden levande med i allt livet på just denna jorden vet.

Den som kämpar för att överleva vet att den är värd att leva. Den bär på gud inom sig.

Vi härstammar alla från en och samma grundtanke med alltet.

Allt liv beror på allt liv, DNA är det ord gud talar till och genom omkring allt liv på vår jord. Det är i naturen vi får veta svaren på de verkliga grottmänniskan vi är ännu i dag. I naturen finner vi bevisen på att vi älskar våra liv mer än människor tänker sig själva mycket noga för.

Ja det finns en poäng med filmen som inte framgår så tydligt i texten. Nämligen vad naturandarna kan utbilda oss shamaner till att våga förstå om allt liv på jorden.

Titta och lyssna på filmen 3:55

Andar berättar sagor

Podd – Kanalisering, andarna läser sagor.

Jag lever mer eller mindre och konstant i en lätt trance och har dom alltid med mig. Här berättar de i sagoformatet genom mig vad de ville berätta från andevärlden om livet vi alla kan förmå oss att uppleva som en som är flera än en.

Andarna turas om att berätta. Ibland är andarna avlidna släktingar till mig, i bland vet jag inte vilken ande som dyker upp och tar över berättandet en bit och så dyker återigen någon ande upp som jag känner igen, det är lite olika.

Lyssna 15 minuter