Fylgian släpper fram anden att tala in, genom mig

Följeslagaren släpper fram en ande att tala in, genom till mig

Anden i en kvinnogestalt gör en bitvis ganska bra karaktärsbeskrivning även av mig när hon samtidigt berättar om sitt eget liv.

Vem hon är? Jag har inte en blek aning?? Möjligen vet jag det sen eller så vet någon som lyssnar på det här, bättre själv vem hon kanske är.

Hur vet hon eventuellt vad jag tänker om mitt liv? Hon läser av mina minnen, dvs min andes energi.

Lyssna på kvinnan i 18 min