Den stora stenen!

”Kastar ner en sten i havet
Och ringar av det fullständiga slutet
når den obegripliga början..”

– Ängelns budskap –

Gud sände mej en gång en budbärare!

Exempel
Vågor fortplantas och kröker runt hela jorden till dess vågorna möter sig själv, och åter kröker tillbaka runt jorden igen, till de åter når den ursprungliga nedslagsplatsen.

Information som till exempel ljus, kröker sig i rummet och återvänder i tid, till den obegripliga början, liv efter liv.

Universum har även den, en inkarnerande själ, ett sinne, tanke och ett minne som vi alla upprätthåller och upplåter till oss alla.

Varje nytt liv vi lever är svaret på det gamla eko vi alla redan är och besvarar oss själva med i våra nya liv.

Vi kan även leva i våra gamla minnen och förändra tiden som vi själva såg den.

Mer info om priser och lite hur jag arbetar.

Claes Roachna Shaman