Sinnet

Sinnet om tanken på minnet

Podcast – Medvetenhet skapas inte av envetet, det skapas av enighet i ett medvetande som är ett flervetande, där vi sedan gör valet tillsammans.

Även när vi drog olika slutsats och gjorde olika val, på tal om samma fråga, där vi dessutom var helt överens i sakfrågan. Vi har olika syn, på ”sam”veten, som vi förstår ganska lika tillsammans.

”Med”vetande är inte ens möjligt att vara, utan att veta ”allt”ett tillsammans.

Alltet som är ett som är större och fler än ett.

Lyssna fyra minuter

Healing av himlakroppen

Podcast – Anden och jag talar om himlakroppen i fred.

Jag låter andarna vara med och diskutera när jag lyssnar och talar genom universum i fred, andarna inom anden är nämligen i all tid med, och hör sig för lite grann hur det står till.

Vad vet vi egentligen på jorden om om hur världen i himlakroppens ande som tidens alla minnen är i hela vår värld av all tid består av. Vi skrapar lite försiktigt på ytan, och har trevligt och skrattar tillsammans.

Naturligtvis kurrar det i magen som alla healers vet något gott om när det sker.

När en enskild våg på universums hav av pulserande ljus, vill veta vad den individuell själv är, måste den sätta sej på en klippa och se ut över hela det hav av ljus den angår sin egen individuella våg och totala liv med, alla parallella ljushav ej inräknade här. 😉

Lyssna på havet när ni sitter där och ser ut över en liknelsen av hela egen jordiska värld. Hels värld. Hör ni bruset? Kan ni höra ljudet av varje individuell våg?

Fundera sedan lite mera, på ordet TINNITUS! Så var rädd om hörseln när ni lyssnar med hörlurar.

Lyssna 15 minuter

https://youtu.be/KF_3pb2IzXU