Om Tiden

En till saga om tid

Att tänka på om tiden, är att ensam är vi aldrig mest värld, vi blir ofta otåliga ovh känner oss ovärdiga.

Ting tar tid men när tingens tid verkligen tar vid, då händer det grejer i allas eviga tid.

Bilden Nedan – Sångsvanar med flygfärdiga ungar, de häckade även denna sommar i Mellsjön. Tiden förändrar även djurens vanor, vi har numera häckande sångsvanar här i Sörmland, och även häckande tranor.

Om Tiden