Alltets stora ande som all tid talat genom oss alla från första stund!

Ord kan man uppleva och höra med hjälp av alla sinnen, jag kan känna hur ett ord och meningar av ord formas inom min kropp! 
Alla sinnen i min kropp ande och själ hjälps åt att kommunicera med andar av alla levande former i allt som har en anledning att även försöka förstå eller lära mej vad gamla eller tidiga livsformer före mej lyckades förstå, ganska exakt lika som mej!  

 Det går inte att vara helt ensam någonstans och i bland är det också en glad mening med livet! 

Nu ska jag vara tyst en stund, varje inlägg ger mej en anledning att hålla mej för mej själv samtidigt som anden ger mej vägledning som gör att jag förstår mej själv i samklang med alla djuren, andra människor inkluderat! 

Låter det hårt? Människor kan vara rätt hårda i energin som dömer och bedömer mej hela mitt liv som om jag bara borde vara som dem!

Kärlek gör livet lättare att uppleva tillsammans i anden som förmedlar alla sina egna delar så de kommunicerar fredligare tillsammans!