Misantropen

Vad händer om alla började hata alla? Går *misantropen fri från sitt eget tilltag då?

Misantroper? De piskar och hånar hela mänskligheten verbalt, nedlåtande och surt kallar de alla oss människor i mänskligheten för idioter, så att vi ska bli gladare eller? Så människor blir snälla och mer med fred tillsammans?

Men inför vem är misantropen otydligast mot sig själv? Vems självförakt tar den ut på oss som var snäll? Var jag alltid för snäll som barn och ung man? Jag behandlade mig själv med respekt, och sa alltid vem just jag var. Det var enklast att alltid komma ihåg. Och så slapp jag vara ovän med hela mänskligheten.

Och så påstår de att djuren är normalare än alla oss människor. Men djuren kan inte få ordning på alla oss människor. En enda sur människa kan inte få ordning på och förändra andra människor. Men vi kan alla förstå och förändra oss själv, och när det sker, då förändrar sig människor i vår egen omvärld, snudd på osynligt och omedvetet till en början, sedan allt mer och mer och medvetet tillsammans.

Och så sprider sig förändringen till fler och fler som förändrar sig själva omedvetet men vet allt mer och mer medvetet, så att fler människor förändrar sig medvetet som av sig själva eller? Och väljer att vara mer tydliga inför sig själva. Vem är jag egentligen?

Misantropen får väl börja med att fråga sig själv. Varför är jag en sur jävel som bara hånar och skyller ifrån mig på människor jag inte känner själv?

Jag kände ganska många misantroper i mitt liv, de ville så gärna piska och håna andra människor så de blev glada eller? Men Glad som vem?

Är misantropen verkligen så omutligt ärligt glad? Och varför ville den hålla fåglarna och djur inlåsta i en bur? Fåglar bör väl få flyga fritt?
Därför slutade även jag som själv inte var misantrop, att ha fåglar i bur! Redan som ung människa. Men jag skämdes inte för mig själv, jag hade fått uppleva lite olila saker som djuren och min Fylgija (Fylgija = Följeslagare på forrnordiska, eller skyddsängel) illustrerade för mig då. Jag lämnade bort fåglarna till de som ville ha dom. Och behöll brevduvorna ett tag till. De levde helt fritt och jag älskade dom för det. De lärde mig allt om kärlek och fredliga relationer med motsatta könet. Vilket alla vi människor ännu övar på.

På den tiden kallades jag Clacke av de jag tog för givet var mina vänner, men fred gav de mig sällan eller inte alls under ett helt liv. Så jag höll mig undan dessa surkart, jag behandlade dom ändå vänligt, men lät dom sura klart för sig själva. Det är inte deras eget fel, de förstår att de lider men förstår ännu inte vems fel det egentligen bara är? Livet är ingen enskild människas eller annan levande varelses fel. Eller fred. Livet är vår enda ”gemensamma seger”, så behandla oss alla levande med fred. Då slipper vi helvetet med hat och ofred inombords.

De kopierade dessutom mitt liv på många olika vis, men levde sällan eller aldrig som jag lär. För sur var jag inte inom mig själv på någon för länge, ens när jag var ung.

Misantroperna jag kände behövde bli tydligare inför sig själv. Var de verkligen så omutligt ärliga och ens snälla mot sig själva?

Jag slutade också tro på dom och lät dom va.

Men gott kan jag ge dom, ovän behövde jag aldrig vara länge med någon. Även när de inte tog det jämt, från oss vanliga män som älskar hela naturvärlden, som inkluderar mänskligheten.

Mänskligheten är under ständig omvandling och med tiden så tålde även den att förstå, vad mänskligheten redan vet när människor var unga på vår jord.

Allt fredligare blir vi, det är vetenskapligt bevisat i modern tid. Andra världskriget kommer först på sjunde plats i antalet dödsfall i förhållande till jordens totala befolkningsmängd.

Jingis Khan lämnade endast 10 % av jordens befolkning kvar, vet man enligt moderna uppskattningar. (SVT vetenskapens värld 2020)

Med tiden får vi fred.
Lev och låta leva mer.

Så blir livet mer fredligt idag.

*Misantropi innebär att man känner ett hat eller starkt ogillande mot människosläktet, eller har en disposition som innebär ett ogillande eller en brist på tillit till andra människor. Ordet kan härledas från det grekiska prefixet miso- (som betyder hata, förakta) och anthropos (som betyder människa). Hatet är inte mot individuella människor, utan snarare mot de drag som delas av hela mänskligheten oavsett vilken tid man lever i.
Misantropi betyder inte nödvändigtvis att man är inhuman, antisocial eller sociopatisk mot mänskligheten.

Jag är en människa!

Jag är människa och arternas träd är min enda omutligt ärliga stamtavla, och livet är min enda verkliga seger, när jag förstår vad vi alla levande bara kan vara tillsammans.

På stenåldern levde människor på naturens överskott. I dag lever människor och äter av det kapital som snart inte finns något gott kvar att ta av. När naturen inte kan föröka och förränta sina liv mer.

Dvs livet lånar energi från solen och omvandlar den till energi så att växt och djurliv kan förränta sig själva. Genom att föröka världssjälen som är en och samma andliga varelse.

Och så länge var allt gott och väl i den naturliga ”naturens världsekonomi” som vi människor kopierade och gjorde till vårt eget fel och självbedrägeri.

Vi människor lever inte i enlighet med jordens ärliga natur. Vi lever i en svart ekonomi som gör allt för att lura och bedra sina egna liv och låtsas att framtiden blir ännu mer fin bara vi får råd att flytta från jorden och befolka andra planeter.

För människor lyder bara det goda ljuset tror de, det goda ljuset är den ende härskaren och Guden som förstör för hela jordens varelse.

Det ljus som är verkligt och gott lurar ingen levande varelse att tro på att människors virtuella världsekonomi är det enda verkliga ekonomi som styr jordens liv.

Och när den ljusa enväldiga världshärskaren väl gått med på, att livet på jorden ännu inte är något vi människor omutligt ärligt vågar förstå?

Då kan det vända och vi kan återgå till den stora ljusa verkliga guden som alla växter och djuren är, även vi människor som också är djur förstår sedan var alla gränser går i hela universums värld.

Naturens verkliga statsskick är en välbalanserad rättvis anarki där alla levande får vad de behöver men ingenting mer.

Men utropa en falska enväldig Gud och så småningom finns där ingenting mer än solen obarmhärtiga ljus kvar att uppleva på jorden.

Naturens är livets enda verkliga världsekonomi.

Allt annat är Demonregisörernas så kallade ljusens enväldiga självbedrägeri!

Men snart kan det verkliga ljusets multipla sinne i framtiden ta över, och lära alla konungar och deras falska profeter (politiker, religiösa ledare och falska profeter) och alla gamla religioner vad världen egentligen behöver.

Verklig kunskap om var vi människor egentligen är men ännu inte förstår!

Behandla jorden som ett kooperativt företag så kommer jorden att klara sig även om vi människor överlevde och får vara med i framtiden

Andlighet är så otroligt mycket större än modern vetenskap och modern andlighet vet ännu. Och vad många människor inte förstår är att naturen är kapitalistisk, men när människor har problem med sina belöningssystem och massor med inlärda karaktärsfel så får den ende falska ljusa Guden härska till jorden går under. Det är naturlag på det.

Och den grå jätten lever och ler i alla sina världsliga levande paralleller och multipla universums parallella tankar om denna världsliga parallell där även vi människor lever oå jorden och lär oss som elever att vara med och hålla ordning på oss själv. Annars får vi nog svårt att vara med sen av naturliga orsaker när vi övertrasserade hela världen naturliga miljökonto.

Behandla livet och naturen som ett företag så kommer vi alla att gå med vinst lite lagom som det blir och då slipper några få ledsna stackare bli så förfärligt fina och rika på oss fattiga naturligt andliga människor.

Och inte ens jag fick vara lagom när man frågar en människa som ännu ej lärt sig att ”tänka sig själv” och tänka om till vad världen aldrig klarade av att förstå något gott om för mig själv eller?

”Tänk er själv” och tillsammans vet vi allt!
Och andarnas Gudar var goda och det multipla sinnet med tanken på eviga minnet vann allt.

[Börsmäklaren Bill och Dr Bob grundade AA, som är ett andligt program för tillfrisknande, och där behandlar vi oss själv som om vi vore en affär, när vi gör en omutligt ärlig inventering av våra liv med alla dess tillgångar, vad har vi på lagret och vad är det värt? Vad är våra inkomster och vilka utgifter glömde vi betala fredligt för. Tolvsteget är ett naturligt program helt i universums all tid av sant. Det finns mycket att inspireras av naturligt andligt här. AAs Tolvstegsprogramm fungerar helt naturligt och totalbalanserande naturligt anarkistiskt vid alla typer av självbedrägerier på grund av obalanser i våra belöningssystem och korrumperade sociala instinkter. När vi vet vad våra karaktärsfel består av, lämnar vi över till en högre makt som vi själva uppfattar Gud. ]

[Jag vann väl allt men det vet jag väl bara själv så länge ingen annan människa lika enkelt tänkte efter ordentligt själv. Resten av naturen vi också är förstod det redan och tog det bara för givet att alla liven redan vet det.

Människor skapar sina civilisationer, ideologier religoner, världsekonomier och de suveräna staternas olika stadskick.

Men vad säger det om alla tider naturen ändå vet mer om än bara oss när vi fattade det för sent sen?

Naturen var är och blir vår enda civilisation, ideologi, religion, världsekonomi och den enda suveräna stadskick vår anarkistiska välbalanserade värld förmår att bli.

Det är himlens strategi om alla versioner av jordens liv som blir kvar när människor får klart för sig att ingen vinner allt om inte alla vinner ungefär lika så som naturen bara vet att den var är och blev.

När vi övertrasserat världens enda verkliga världsekonomi!

Som naturen bara var
Som naturen bara är
Som naturen bara blir

Allt levandes enda värld full av liv om den tålde oss människor sen?

Då blir vi plötsligt skyldig oss själva att ersätta hela vår värld och alla våra jordiska liv för alla fultrix vi trodde vi kunde komma undan med i människornas värld, på det stora luftslottet vi ännu kallar vår enda himmel.

Som vi behandlar vår egen exaktare natur blir vi av naturen behandlade av oss själva tillbaks

Karma kallades även det, som är den enda ekonomiska naturlag som gäller i den stora bokföringen.]

Öppet alla dagar 09:00 – 21:00 | 0735 33 83 17