Alla Minnen

Det finns inga magiska trolleriknep att glömma sina jobbiga liv med, man kan bara uppleva och lära sej allt klart på många olika sätt, till man förstår alla sina egna meningar om allt som va, sen går man vidare och minns sitt eget liv med den nya glädje till livet.

En glädje som hela omvärlden sällan var lika nöjda med, att vi gav oss själva innan de var klara och själva vet, hur de gjorde bort sej när de trodde att de kopplar bort mej från mitt eget liv. Jävla stollar he he.

Väldigt svåra och tunga minnen kan inte trollas bort för evigt, en högre makt går all tid in och bär det som blev åt helvete för tungt och meningslöst att för tillfället förstå på en enda gång, i en mänsklig livsupplevelse.

I drömmen lägger vi oss sällan i och styr allt i våra liv medvetet, på så vis att vi slutar styra och ställa med alla intryck av minnen vi har, för sömnen är lik en narkos, där Guds tanke tar över rodret i våra liv, och ger oss att sova och drömma oss hela till nästa tid.

En ny dag som all tid kommer och möter oss omvänt i nästa tid, eller nästa liv i stället.

Men alla minnen har vi ändå kvar och när vi tål att tänka och minnas allt som var, då finns glädjen kvar och tacksamhet att vi överlevde allt vi vet, det ingen annan till fullo kan begrep, även när de gjorde sitt bästa att sämst försöka begripa, vad min egen livsupplevelse egentligen var tänkt att bli.

Lika bra det, även om de tror de vet, så var upplevelsen och planen med mitt liv, att vara mitt eget liv som ingen behövde godkänna åt mej heller.

Jag har alltid godkänt mej själv, för ingen annan vet vem jag är och lyckas godkänna mej som den jag är helt själv om att va.

Precis som alla andra människor bara kan vara sina egna jag, även när de inte tror de behöver det själv fören det är för sent.

Med vänlig hälsning, Claes