Kan vi fly från matrisen?

Matrix, fly från matrisen är det ens möjligt?

Nej tyvärr utanför matrix eller matrisen på svenska så finns alltid en äldre version och skapare av matrisen vi all tid har kvar. Men vi kan skapa vår egen unika matris. Eller kalla det Matrix.

Lyssna här 1:30 min

Lyssna här 6:02 min